Thứ Hai, Ngày 20 tháng 8 năm 2018
QUY ĐỊNH THỎA THUẬN Đóng

  

QUY ĐỊNH VÀ THỎA THUẬN SỬ DỤNG

CỦA VIECLAMTNXP.VN


            1. Quy định chung :

         - Thoả thuận này có giá trị pháp lý như một hợp đồng giữa hai bên: một bên là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong - đại diện là “Vieclamtnxp.vn” và một bên là người truy cập, sử dụng trang web này - gọi tắt là “Người sử dụng”. Hai bên đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận sử dụng trên trang web Vieclamtnxp.vn của bạn. Nếu bên nào vi phạm quy định này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do mình gây ra.

        - Nếu Người sử dụng không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra từ Vieclamtnxp.vn, xin vui lòng ngưng ngay việc truy cập và sử dụng trang Web Vieclamtnxp.vn. Nếu Người sử dụng truy cập trang Web Vieclamtnxp.vn xem như bạn đã chấp nhận những thỏa thuận, điều kiện và những điều khoản ràng buộc của Vieclamtnxp.vn đưa ra.

2. Tài khoản và mật khẩu:

        - Người sử dụng cần đăng ký thành viên khi sử dụng dịch vụ của Vieclamtnxp.vn. Sau khi hoàn thành việc đăng ký thành viên, bạn sẽ được cấp Tài khoản và Mật khẩu để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Vieclamtnxp.vn.

        - Người sử dụng có trách nhiệm giữ bảo mật Tài khoản-Mật khẩu cá nhân, thông báo ngay cho vieclamtnxp.vn khi phát hiện ra bất kỳ trường hợp nào sử dụng Tài khoản-Mật khẩu cá nhân một cách trái phép hoặc các hành vi vi phạm khác.

3. Quyền hạn, trách nhiệm của Người sử dụng:  

        - Khi đăng ký tài khoản Tuyển dụng, người sử dụng có thể đăng hồ sơ tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, quảng cáo banner, logo, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo… trên trang web vieclamtnxp.vn với các mức giá ưu đãi.

        - Khi đăng ký tài khoản Ứng viên, người sử dụng có thể truy cập, tìm kiếm cơ hội việc làm, đăng thông tin hồ sơ tìm việc, ứng cử, gởi hồ sơ tìm việc trực tuyến đến nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí.

        - Người sử dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đăng tải, truyền tải hay giới thiệu trên trang web Vieclamtnxp.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính toàn vẹn hay chất lượng của những nội dung do Người sử dụng cung cấp.

        - Nghiêm cấm mọi hành vi đăng tải, truyền tải hoặc giới thiệu bất kỳ nội dung thông tin bất hợp pháp, độc hại hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật trên trang web Vieclamtnxp.vn.

        - Người sử dụng chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các thông tin do những người sử dụng khác đăng tải trên Vieclamtnxp.vn.

        - Không được quyền dùng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào để sao chép hoặc sửa chữa bất cứ nội dung nào tại trang Web Vieclamtnxp.vn mà không được sự đồng ý của Vieclamtnxp.vn.

        - Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống bảo mật hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ trang nào của Vieclamtnxp.vn.

        - Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, xin vui lòng thông báo cho đội ngũ quản trị hệ thống Vieclamtnxp.vn theo địa chỉ vieclamtnxp@gmail.com.

4. Quyền hạn, trách nhiệm của Vieclamtnxp.vn:  

        - Vieclamtnxp.vn cam kết bảo mật những thông tin cá nhân, trừ những thông tin người sử dụng cung cấp nhằm mục đích công bố thông tin trong hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ tìm việc. Trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

        - Vieclamtnxp.vn có quyền kiểm duyệt và xoá bỏ bất kỳ nội dung nào của người sử dụng vi phạm Thỏa thuận sử dụng này, làm tổn hại hoặc đe dọa đến  an toàn của những người sử dụng khác hoặc các nội dung vi phạm pháp luật.

        - Vieclamtnxp.vn có quyền trục xuất, không cho phép người sử dụng tiếp tục truy cập Vieclamtnxp.vn khi người sử dụng có các hành vi vi phạm các điều khoản của Thoả thuận Sử dụng này.

        - Vieclamtnxp.vn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ đường liên kết đến các website nào khác từ Vieclamtnxp.vn. Những liên kết này chỉ mang tính chất cung cấp như một tiện ích mà Vieclamtnxp.vn mang lại cho người sử dụng.

       - Vieclamtnxp.vn không đảm bảo những liên kết sẽ hoạt động mà không có lỗi nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu người sử dụng sử dụng dịch vụ Vieclamtnxp.vn dẫn đến nguy hại cho người sử dụng thì Vieclamtnxp.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

5. Hiệu lực của Quy định và Thoả thuận sử dụng:  

        - Thoả thuận này có hiệu lực ngay tại thời điểm bạn bắt đầu sử dụng trang Web Vieclamtnxp.vn.

          - Vieclamtnxp.vn có thể thay đổi thoả thuận sử dụng theo từng thời kỳ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không cần thông báo trước. Người sử dụng nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi những điều kiện này sẽ ràng buộc Người sử dụng và Vieclamtnxp.vn.

        - Thỏa thuận sử dụng này sẽ được quản lý và thực thi theo Quy Định Pháp Luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản thỏa thuận này dành riêng cho Người sử dụng và Vieclamtnxp.vn. Người sử dụng không thể chuyển quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng cho bất kỳ ai.

        - Ngoài Thoả thuận sử dụng này, bạn cũng có thể phải thực hiện các điều khoản và điều kiện bổ sung khác được áp dụng khi bạn sử dụng một số dịch vụ cụ thể khác của Vieclamtnxp.vn./.

Trang chủ |  Liên hệ quảng cáo |  Quy định thỏa thuận |  Sơ đồ web
Bản quyền © Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh
189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại (08) 37.139.500 – Email: vieclamtnxp@gmail.com - http://vieclamtnxp.vn